کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شهرستان سقز

اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی و گرامیداشت 31خرداد در شهرستان سقز

komalah
برپایه گزارش دریافتی دیگری از شهرستان سقز، روز یکشنبه 29 خرداد ماه جمعی از دوستداران و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران، به مناسبت روز پیشمرگ کومه له، ضمن انجام فعالیت تبلیغی، در اطراف این شهر مراسمی برگزار کردند....