کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

komalah
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران همه کارگران را به اتحاد و مبارزه برای کسب حقوق پایمال شده‌شان فرا خواند سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران طی بیانه‌ای، ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، به شرایط وخیم اقتصادی کارگران اشاره کرده است. سندیکا با اشاره به شگردهای حاکمیت برای چپاول مردم به سفره‌های......