کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سندیکای کارگران شرکت واحد

اخبار ایران

اعتراض اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد

komalah
اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه به‌دلیل حذف مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران توسط این شرکت اعتراض کردند. معترضان در این خصوص می گویند، در ادامه حذف سازمان یافته و زنجیره‌ای مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران شرکت واحد، مدیریت شرکت واحد در آستانه روز......
اخبار ایران

احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

komalah
در آستانه روز جهانی کارگر سندیکای کارگران شرکت واحد از احضار و تهدید تلفنی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی وزارت اطلاعات خبر داده است. سندیکا در بیاینه خود آورده است: روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ بسیاری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و......