کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سخنی به یاد اعتصاب سیاسی مردم

سخن روز

سخنی به یاد اعتصاب سیاسی مردم کردستان در پاسخ به اعدام فرزاد کمانگر و یارانش

komalah
فردا جمعه 23 اردیبهشت دوازدهمین سالگرد اعتصاب عمومی مردم کردستان در اعتراض به اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر و یارانش به دست رژیم اسلامی است. روز نوزدهم اردیبهشت ماه، سال 1389 “فرزاد کمانگر” و هم بندان او: “شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان”، علیرغم تلاشهای مجامع بین......