کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سخنی به مناسبت یکصدو دهمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار

سخن روز

سخنی به مناسبت یکصدو دهمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار

komalah
یکصد و دهمین کنفرانس سازمان جهانی کار، معروف به "آی ال او" از روز بیست و هفتم ماه مه تا 11 ژوئن، برابر با ششم تا 21 خرداد 1401 در دفتر این سازمان در ژنو، پایتخت سویس، برگزار گردید. این سازمان یکی از ارگان های سازمان ملل است و کنفرانس...