کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران

اخبار ایران

برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در اطراف بانه

به گزارش دریافتی روز جمعه 8 شهر یور ماه جمعی از دوستان و فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در اطراف شهر بانه مراسمی را در گرامیداشت 11 شهریور سالروز تاسسیس حزب کمونیست ایران برگزار کردند. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همستگی جهانی طبقه کارگر و یک......