کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سازمان غذا و دارو

اخبار ایران

اعتراض شماری از درمانگران اعتیاد به تصمیم سازمان غذا و دارو

komalah
روز سه شنبه ۶ اردیبهشت، شماری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه‌ها و مداخله غیرعلمی و بدون رعایت اصول، در مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر تجمع کردند. معترضان شرکت کننده در......