کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

زندان

سخن روز

بحران در حکومت و قدرقدرتی در زندان

komalah
در روزهای اخیر به دنبال دستگیری چند تن از پیشمرگانِ "سازمان انقلابی    زحمتکشان کردستان ایران"، در جریان ماموریتی در داخل کشور، موجی از تبلیغاتِ شناخته شدهِ رژیم با هدف لطمه زدن به حقانیت و نفوذ سیاسی و معنویِ جنبش انقلابیِ مردم کردستان در نزد افکار عمومی براه افتاده است....
اخبار ایران

محرومیت از درمان محمد حبیبی،‌ فعال حقوق معلمان، در زندان

با وجود تشدید بیماری محمد حبیبی،‌ فعال صنفی معلمان، در زندان تهران بزرگ او همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است و با انتقال این زندانی به بیمارستان مخالفت می‌شود. به گزارش منتشره، محمد حبیبی پس از انتقال به زندان تهران بزرگ علاوه بر تومور استخوانی در دست چپ......
اخبار ایران

انتقال شهناز اکملی به زندان

“شهناز اکملی” مادر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸، برای گذراندن حکم یکسال زندان خود روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه روانه زندان اوین شد. شهناز اکملی که در ۱۰ سال گذشته همواره به دنبال دادخواهی و یافتن عوامل کشتن فرزندش بود به اتهام......
اخبار ایران

محکومیت سه شهروند بهائی به 12 سال زندان

روز چهارشنبه 27 آذرماه، دادگاه تجدیدنظر رژیم، احکام “یلدا فیروزیان، اردشیر فنائیان، و بهنام اسکندریان” شهروندان بهایی ساکن سمنان، را صادر کرد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در همین خصوص در گزارشی اعلام کرد که، حکم زندان این سه شهروند بهایی که پیشتر از سوی دادگاه رژیم در......