کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

روز جهانی کارگر در بانه

اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بانه

-
بنابر گزارش دریافتی، ده ها نفر از فعالین کارگری بانه روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه، با گردهم آمدن دور هم، مراسم روز جهانی کارگر را درحومه شهر برگزار کردند. مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال شروع شد و بعد حاضرین در مراسم به احترام جانباختگان راه آزادی و برابری یک دقیقه......
اخبار ایراناخبار کردستان

برگزاری مراسم دیگر روز جهانی کارگر در بانه

-
بر پایه گزارش دریافتی از بانه صبح روز جمعه 9 اردیبهشت ماه، جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهرستان بانه با برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی......