کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

رامک خودرو

اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رامک خودرو

komalah
مالباختگان شرکت رامک خودرو روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در سال جدید در برابر ساختمان قوه قضائیه در میدان ارک تجمع کردند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که از قوه قضائیه می‌خواستند دست از حمایت صاحبان این شرکت که از آقازاده‌ها هستند، بردارد و به شکایات آنها رسیدگی......