کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حکم اعدام

اخبار ایران

اجرای حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

-
سحرگاه روز چهارشنبه ۸ تیرماه، حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. ۸ تن از این زندانیان پیشتر از بابت اتهام قتل، یک تن از بابت اتهام “لواط به عنف” و یک زندانی دیگر با اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بودند. هویت......
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان زاهدان

-
صبح روز شنبه ۲۴ اردیبهشت، حکم اعدام سه زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان اجرا شد. هویت این  زندانیان “اسماعیل جهان تیغ” ۲۵ ساله و ساکن زاهدان، “منصور براهویی”  ۳۲ ساله و ساکن روستای “ده ناصر” واقع در شهرستان زهک و......