کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حوزه زنان

اخبار ایران

بازداشت نوشین کشاورزنیا فعال و پژوهشگر حوزه زنان

-
بنابر گزارشها، روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه، نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان در پی احضار توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده است. نوشین کشاورزنیا طی سال‌های اخیر در پژوهش‌ها و فعالیت‌های مدنی خود بر موضوع خشونت و آزار علیه زنان تمرکز کرده است. خانم......