کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جهانی کارگر در بانه

اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بانه

komalah
بر پایه گزارش دریافتی از بانه صبح روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهرستان بانه با برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی......