کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جهانپارس

اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه ای جهانپارس

komalah
کارگران پروژه ای جهانپارس شاغل در فاز ۲ پالایشگاه بیدبلند بهبهان روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه به اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیوستند. این کارگران سال گذشته در اعتصاب سراسری کمپین ۲۰ـ۱۰ شرکت داشتند. یک از اصلی‌ترین خواسته این کارگران اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰......