کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی

سخن روز

فساد و غارت نجومی یا ورشکستگی سیاسی و اخلاقیِ نظام جمهوری اسلامی

komalah
در جریان جنگ جناحی باندهای مافیاییِ درون حکومت اسلامی، بخش  کوچکی از فساد و غارت حاکمان و مدیرانِ اسلامی بروزِ علنی پیدا کرده که نوک کوه یخ چپاول و دزدیِ رایج در حکومت اسلامی است....
مطالب رسیده

مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر قانونی برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی  جمهوری اسلامی

حسن رحمان پناه
نمایندگان پارلمان بلژیک بعد  از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلس این کشور و هفتەها ابراز نظر موافق و مخالف در دنیای مجازی، همچنانکە قابل پیش بینی بود ، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٩ تیر ١٤٠١ خورشیدی، معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی...
سخن روز

تداوم دروغگویی مقامات جمهوری اسلامی و تبعات آن

دو هفته پس از جنایت جمهوری اسلامی در سرنگون ساختن هواپیمای اُکراینی هنوز رژیم می‌خواهد با دروغ و تناقض گویی و فریبکاری بر آن فاجعه انسانی سرپوش گذارد و آنرا همانند بقیه جنایاتش در ایران با بهانه جویی و کسب وقت شامل مرور زمان کند و از یادها بزداید. اما......