کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تعطیلی ادارات بغداد ب

اخبار جهان

تعطیلی ادارات بغداد بدلیل گردوغبار شدید در عراق

komalah
روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه، استانداری بغداد پایتخت عراق، به دنبال وزش شدید توفان گردوغبار در این استان همه ادارات را برای این روز  تعطیل اعلام کرد. وزارت آموزش و پرورش عراق نیز همه مدارس را تا فردا تعطیل اعلام کرده و گفته که امتحانات پایان ترم دانش آموزان به......