کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع سراسری بازنشستگان

اخبار ایران

تداوم تجمع سراسری بازنشستگان

-
شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور از جمله  شوش، شوشتر، دورود، اهواز، کرمانشاه  و استانهای گیلان و زنجان روز پنجشنبه 26 خرداد ماه برای چندمین روز متوالی در شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند....