کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب بازاریان تهران و کازرون

اخبار ایران

تداوم اعتصاب بازاریان تهران و کازرون

komalah
اعتصاب بازاریان خیابان لاله زار تهران و کازرون روز سه شنبه 24 خرداد ماه در اعتراض به اخذ مالیاتهای  سنگین از بازاریان و عدم ثبات قیمت های بازار برای دومین روز متوالی ادامه داشت....