کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع کارگران

اخبار ایران

تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز

komalah
جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه کمربند سبز شهرداری «اهواز»  روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی خود در برابر شهرداری این شهر تجمع کردند. پیمانکاری پروژه کمربند سبز شهرداری «اهواز» که در منطقه دو این شهر واقع شده است، از پرداخت دست‌کم سه......
اخبار ایران

تجمع کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری

komalah
بنا به فراخوان قبلی، کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نامشخص شغلی خود  در برابر شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب در اهواز تجمع کردند. کارگران قرارداد موقت بارها در اعتراض به حقوق‌های پایین و وضعیت......
اخبار ایران

سومین روز تجمع کارگران پتروشیمی بندرخمینی

به گزارش منتشره، کارگران پتروشیمی بندر خمینی روز پنجشنبه 3 بهمن ماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل این شرکت دست به تجمع زدند. این کارگران خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی ......