کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی

سخن روز

جمهوری اسلامی و چهار برابر شدن تعداد مهاجرین ایرانی

-
ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکی از کانون های مهاجر خیز جهان است. اگر چه هنوز اکثریت مهاجرت کنندگان از ایران را پناهندگان سیاسی، جوانان بیکار جویای کار تشکیل می دهند، اما اینک حتی مقامات رژیم از بحران مهاجرت پزشکان ، پرستاران ، روزنامه نگاران و هنرمندان ، ورزشکاران ،...
اخبار ایران

تجمع کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی

-
روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه، شماری از کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور واقع در خیابان دمشق تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند....