کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان

اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

komalah
بازنشستگان کارگری شهرهای مخلتف روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم تصویب افزایش مستمری‌ها در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند. بازنشستگان انتظار داشتند هیات دولت هفته گذشته افزایش مستمری‌ها را به تصویب برساند اما علیرغم گذشت بیش از دو هفته......