کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بیماران مبتلا به تالاسمی

اخبار ایران

تجمع اعتراضی بیماران مبتلا به تالاسمی

-
با وجود بی‌اعتمادی بیماران تالاسمی به داروهای داخلی، وزارت بهداشت رژیم اصرار دارد که آنها باید از همین دارو استفاده کنند و اعلام کرده که داروی تالاسمی «به وفور در دو نوع تزریقی و خوراکی در کشور موجود است. به گفته دبیر انجمن حمایت از بیماران تالاسمی، وزارت بهداشت با...