کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تأمین اجتماعی

اخبار ایران

تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

komalah
روز دوشنبه و سه شنبه 16 و 17 خردادماه، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و ده ها شهر دیگر  مقابل ساختمان استانداری، استان های خود دست به تجمع زده و در برخی شهرها اقدام به راهپیمایی کردند....