کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیانیه پایانی تجمع فرهنگیان مریوان

اخبار ایران

تجمع اعتراضی داوطلبان کنکور در برابر سازمان سنجش آموزش

komalah
جمعی از داوطلبان کنکور، روز شنبه 11 تیر ماه بدلیل اخلال در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و شرکت در رشته‌های غیر مرتبط  در مقابل سازمان سنجش آموزش دست به تجمع زدند....