کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان در محکومیت قتل مهسا امینی

komalah
انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان روز 26 شهریور بیانیه ای منتشر کرد با عنوان “در مورد شکنجه و مرگ مهسا (ژینا) امینی” دختر سقزی. بیانیه اینطور شروع میشود. جماعتی که نظر به حرام می‌گویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال گشت ارشاد اصرار دارد که زنان و دختران دستگیر نمی‌شوند بلکه......