کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

باغهای گیلاس اشنویه

مطالب رسیده

اشنویه، پایتخت گیلاس ایران در فقر محرومیت دست و پا می زند و سهم جوانانش از این خوشه های طلائی گلوله های زرد و داغ است

  فرهادشعبانی سالیانه 1500 تن گیلاس از باغهای گیلاس اشنویه برداشت می شود که 500 تن آن  به کشورهای منطقه صادر می شود. کشورهای مقصد عبارت اند از : کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، ترکیه، پاکستان، افغانستان  و عراق. گیلاس اشنویه همچنین به سایر شهرهای ایران از جمله ، تهران،......