کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بازداشت یک عضو دیگر از هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان

اخبار کردستان

بازداشت یک عضو دیگر از هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان

komalah
منابع خبری از بازداشت محمدرضا مرادی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان واحد سنندج – کلاترزان در شامگاه روز سه شنبه 24 خردادماه، به دست نیروهای اطلاعاتی رژیم خبر داده‌اند....