کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بازداشت سه فعال صنفی

اخبار کردستان

بازداشت سه فعال صنفی معلمان مریوان در بامداد یکشنبه

komalah
به گزارش کولبر نیوز نیمه شب یکشنبه 11 اردیبهشت ماه، تنها ساعاتی مانده به برگزاری تجمع سراسری معلمان، نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم با یورش به منزل سه عضو هئیت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان، شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه را بازداشت کردند. بازداشت این سه......