کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بازداشت آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی

اخبار ایران

بازداشت آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی از فعالین کارگری

-
دو فعال کارگری به نامهای کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی رژیم در تهران بازداشت شدند. اتهام این دو فعال کارگری مشخص نیست. همچنین هنوز اعلام نشده که کدام نهاد امنیتی مسئول بازداشت آنهاست و در کدام مکان نگهداری می‌شوند. لازم به ذکر......