کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اهواز

اخبار ایران

انتشار ویدیوئی از رفتار خشن با معلولان در مرکز توانبخشی اهواز

-
در پی انتشار ویدیوئی از خشونت پرسنل یک مرکز توانبخشی در اهواز با معلولان ذهنی، کمپین معلولان روز یکشنبه دوم مرداد ماه با انتشار توئیتی از وضعیت بغرنج بهداشتی، تغذیه‌ای و درمانی این مرکز خبر داد....