کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اهواز

اخبار ایران

انتشار ویدیوئی از رفتار خشن با معلولان در مرکز توانبخشی اهواز

komalah
در پی انتشار ویدیوئی از خشونت پرسنل یک مرکز توانبخشی در اهواز با معلولان ذهنی، کمپین معلولان روز یکشنبه دوم مرداد ماه با انتشار توئیتی از وضعیت بغرنج بهداشتی، تغذیه‌ای و درمانی این مرکز خبر داد....