کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اقلیم کردستان

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن حمله هوایی ترکیه به اقلیم کردستان و روژآوا

ساعت 2 بامداد روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه برابر با 25 ماه آوریل، هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه حمله جنایتکارانه ای را به چند نقطه در اقلیم کردستان و مناطقی در کردستان سوریه انجام دادند. این حمله همزمان، بلندی های شنگال و قره چوک در اقلیم کردستان و چند آبادی......