کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران تحویل غذا در امارات

اخبار جهان

اعتصاب کارگران تحویل غذا در امارات

komalah
کارگران خارجی و مهاجر تحویل غذا در امارات متحده عربی ار روز دوشنبه هفته جاری تاکنون در اعتراض به سطح نازل دستمزدهایشان دست از کار کشیده و خواهان دستمزد و شرایط کاری بهتر شده اند. اعتصاب کارگران خارجی و مهاجر تحویل غذا در امارات متحده عربی به دنبال اقدام مشابهی......