کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای معلما

اخبار ایران

اعتصاب غذای معلمان در حمایت از همکاران زندانی خود

komalah
اعضای انجمن صنفی معلمان استان فارس و کانون صنفی معلمان استان بوشهر روز جمعه ۱۳ خرداد با انتشار تصویری پیوستن خود را به اعتصاب غذای گروهی از فعالان صنفی در اعتراض به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان و کارگران زندانی اعلام کردند....