کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب عمومی

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

قدردانی کمیته مرکزی کومەلە از مردم مبارز کردستان برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی:

komalah
شما در چند روز گذشته با ارادەای استوار کف خیابان‌ها را به میدان اعتراض خود علیه کلیت جهموری اسلامی تبدیل کردید و امروز ٢٨ شهریور ماه نیز یک اعتصاب عمومی را با موفقیت برگزار کردید....