کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان ارومیه

اخبار کردستان

اعتصاب و تجمع کارکنان و کارگران شهرداری زرنه

komalah
کارکنان و کارگران شهرداری زرنه  از توایع ایلام روز سه شنبه 14 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند....
اخبار جهان

اعتصاب و راهپیمایی کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دو‌گل

komalah
هزاران نفر از کارکنان و کارگران فرودگاه شارل دوگل پاریس روز جمعه 20 خرداد ماه در اعتراض به کاهش دستمزدهای خود دست از کار کشیده و در خیابانهای این شهر راهپیمایی کردند....
اخبار ایران

اعتصاب رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه

روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه، شماری از رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند. برپایه گزارش منتشره، رانندگان معترض با پارک خودروهای خود مقابل شهرداری و برپایی تجمع خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود شدند. آنها می گویند، برای......