کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه خمیر مایه ناغان

اخبار ایران

اعتراض کارگران کارخانه خمیر مایه ناغان

-
جمعی از کارگران کاخانه خمیر مایه ناغان واقع در شهرستان کیار در استان چهار محال و بختیاری روز شنبه 27 خرداد ماه در اعتراض به تعطیلی کارخانه و همچنین عدم رعایت مسائلی زیست محیطی از سوی مدیریت کارخانه دست به تجمع زدند....