کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پایانه نفتی

اخبار ایران

اعتراض کارگران پایانه نفتی خارک و عسلویه

komalah
کارگران پایانه نفتی خارک و عسلویه  روز چهارشنبشه 2 اردیبهشت ماه در اعتراض به کمبود و کیفیت پایین غذا دست به تجمع زدند. این کارگران می‌‌گویند با وجود شرایط سخت بدنی و کاری، این میزان غذا و کیفیت پایین آن توان جسمی آنها را به‌شدت تحلیل برده است.  کارگران پایانه......