کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری شوش

اخبار ایران

c کارگران شهرداری شوش

komalah
شماری از کارگران شهرداری شوش روز یکشنبه 12 تیر ماه در اعتراض به مخالفت شهرداری با بازنشستگی گروهی از کارگران مشمول بازنشستگی، در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند. نزدیک به 20 نفر از کارگران شهرداری شوش، با داشتن بیش از ۲۳ سال سابقه کار مشمول بازنشستگی هستند، اما......
اخبار ایران

اعتراض مجدد کارگران شهرداری شوش

komalah
شماری از کارگران مجموعه شهرداری شوش روز دوشنبه ۱۶ خردادماه، در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای وصول مطالبات‌شان، اقدام به تجمع در برابر ساختمان فرمانداری شوش کردند....
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران شهرداری شوش

komalah
کارگران شهرداری شوش از چند روز پیش تاکنون در اعتراض به وضعیت استخدامی و همچنین عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود  دست به تجمع و اعتراض زده اند. این کارگران نزدیک به ۴۰۰ نفر می‌باشند و ۵ ماه است، دستمزدهایشان را دریافت نکرده‌اند. با توجه به گرانی و تورم......