کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراض مدافعان حقوق زنان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول

اخبار ایران

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah
روز شنبه ۱۱ تیرماه، کارکنان و پرستاران بیمارستان و زایشگاه پاستور مشهد،‌ در اعتراض به کاهش قابل ملاحظه حقوق‌شان به بهانه مالیات که آن را «غیرقانونی» دانسته، دست به تحصن و تجمع زدند....
اخبار جهان

اعتراض مدافعان حقوق زنان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول

komalah
روز سه شنبه 24 خرداد ماه، شماری از مدافعان حقوق زنان در آنکارای ترکیه، مقابل ساختمانی دولتی که قرار است در آن درباره بازنگری در خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول تصمیم‌گیری شود، تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به تصمیم دولت ترکیه نشان دادند....