کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعیه حزب کمونیست ایران

اخبار ایران

حمایت سندیکای کارکنان حمل‌ونقل آلمان از کارگران و فعالان زندانی در ایران

-
سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان در پیامی از خواسته‌های طومار اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به هیأت‌های نمایندگان شرکت‌کننده در سازمان جهانی کار حمایت کرد و خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و صنفی و حامیان آنها از زندان‌های جمهوری اسلامی شد....
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه پایانی کنفرانـس یازدھم تشکیلات خـارج از کشـور حـزب کمـونیست ایــران آوریل ٢٠١٧

  مقدمه جهان امروز جهانی است غرق در بحران، شکافهای عمیق طبقاتی، جنگهای ویرانگر، فقر و گرسنگی، استثمار و بهرەکشی جنسیتی، تخریب محیط زیست و بنیادگرائی مرگبار مذهبی و اتنیکی. همزمان دستاوردهای جهان امروز حاصل مبارزه طبقه کارگر، تلاش بشریت متمدن، زنان شکست ناپذیر و جوانان پرشور است برای یک......