کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اسلام آباد غرب

اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن اسلام آباد غرب

komalah
روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن شاغل در پیمانکاری قیطاسی واقع در اسلام‌آباد غرب دست به اعتصاب زدند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند. همچنین این کاگران به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان اعتراض دارند و خواهان برآورده......