کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اروپایی

اخبار جهان

تداوم اعتصاب‌های گسترده کارگران در چند کشور اروپایی

komalah
بنابر گزارشها، در پی افزایش چشمگیر نرخ تورم در کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر 80 هزار از کارگران و کارکنان بلژیک اعتراض کرده و همچنین کارگران بخش حمل و نقل ریلی و متروی بریتانیا و کارگران ذوب آهن ایالت کانتابریای اسپانیا دست به اعتصاب زده اند....