کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اخراج صدها مهاجر افغانستانی از ترکیه

اخبار ایران

اخراج یک‌شبه هفت استاد دانشگاه درکرمانشاه

komalah
روز یکشنبه 19 تیرماه، هفت استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پی حضور در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته داروسازی، از این دانشگاه اخراج شدند....