کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

احضار

اخبار کردستان

احضار ۵ فعال صنفی معلمان به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج

komalah
برپایه گزارش دریافتی،”محمدرضا مرادی، مجید کریمی، صلاح حاجی میرزایی، نسرین کریمی و کورش عزت امینی” از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج) طی ابلاغیه‌ ای به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده اند. بر اساس گزارش منتشر شده، ماموران ابتدا از طریق تماس تلفنی از این......