کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آزادی موقت پنج فعال کارگری

اخبار کردستان

آزادی موقت پنج فعال کارگری از زندان‌های بانه و سنندج

komalah
برپایه گزارش دریافتی روز شنبه 2۸ خرداد ماه، ۵ فعال کارگری به نام‌های پروین عبدالله‌پناه، فواد فاروقی، سعید محمدی، عمر سلیمانی و فاتح مجیدی‌ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان‌های سنندج و بانه آزاد شدند....