کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آزادی موقت فعال کارگری عثمان اسماعیلی

اخبار کردستان

آزادی موقت فعال کارگری عثمان اسماعیلی

komalah
عثمان اسماعیلی، فعال کارگری خوشنام اهل شهرستان سقز، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آزادی عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه ١۴٠ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. اتهام مطروحه علیه این فعال کارگری......