کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آبله میمون

اخبار جهان

شیوع ویروس نادر آبله میمون در آمریکای شمالی و اروپا

komalah
نهادهای بهداشتی در آمریکای شمالی و اروپا طی دو هفته اخیرده ها مورد تایید شده و یا مشکوک ابتلا به ویروس نادر «آبله میمون» را شناسايی کرده‌اند که موجب نگرانی در مورد شیوع این ویروس در بخش‌هایی از جهان شده است....