کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

ادامه فعالیت تبلیغی  به مناسبت 11 شهریور در سنندج

komalah
  بنا به گزارش دریافتی صبح روز جمعه 12 شهریور ماه، جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج برای چندمین بار به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران اقدام به  فعالیت تبلیغی گسترده نمودند. این گزارش می افزاید،  پخش تراکت و پوستر در مسیر کوه آبیدر......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

گرامیداشت رفیق فواد و سالگرد تاسیس حزب در بانه

komalah
برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 12 اردیبهشت ماه جمعی از دوستدران کومه له وحزب کمونیست ایران در بانه در گرامیداشت سالروز جانباختن رفیق فوادمصطفی سلطانی و همچنین سالگرد تاسیس حزب برسر مزاری شماری از جانباختگان صفوف کومه له و حزب حاضر شدند. حاضرین بر سر مزار رفقای جانباخته بار دیگر......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

گرامیداشت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در سنندج

komalah
برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه دهم شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به مناسبت  فرا رسیدن 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست  ایران مراسمی برگزار کردند. محل این مراسم که در یکی از بلندی های شهر برگزار شد با تراکتها و عکس هایی......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

گرامیداشت یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی در مریوان

komalah
برپایه خبر دریافتی روز سه شنبه 9 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی بر سر مزارش جمع شدند. حاضرین بر سر مزار رفیق فواد مصطفی سلطانی چهره برجسته جنبش کارگری و کمونیستی و از بنیانگذاران......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق فواد و تاسیس حزب در سقز

komalah
برپایه گزارش دریافتی از سقز روز سه شنبه 9 شهریور ماه  جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز؛ در روز جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی و به مناسبت فرا رسیدن سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در جاده سرشیو_سقز محل جانباختن کاک فواد مراسمی برگزار کردند. در......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم و فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب در ژاوه رود

komalah
طبق گزارش دریافتی روز سه شنبه 9 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در ژاوه رود سنندج به مناسبت فرا رسیدن 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران ضمن انجام فعالیت تبلیغی مراسمی نیز برگزار کردند. این گزارش می افزاید، مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در سنندج

komalah
برپایه خبر دریافتی از شهر سنندج، سحرگاه روز چهارشنبه 10 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر سنندج به مناسبت فرا رسیدن 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در محلات مختلف این شهر اقدام به پخش تراکت نمودند. برپایه این گزارش، دوستداران کومه......
اخبار کردستان صفحه ویژه سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران در بانه

komalah
بنا به گزارش دریافتی ، روز دوشنبه 8 شهریور جمعی از  دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در بانه به مناسب سالگرد تاسیس حزب مراسمی برگزار کردند. مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز......