کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اخبار جهان

اخبار جهان

حمایت اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از فعالان زندانی در ایران

-
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با انتشار نامه سرگشاده ای خواستار الغای بدون قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند، شد....