کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اخبار ایران

اخبار ایران

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-
برپایه گزارشات دریافتی، تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر به مردمی که در شهرهای مختلف برای ابراز شادمانی از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از آمریکا در جام جهانی قطر به خیابان آمده بودند، ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت....
اخبار ایران

حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی و  ابراز شادی مردم

-
برپایه گزارشات دریافتی در پی شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی از تیم آمریکا در رقابت‌های جام‌جهانی و حذف آن از ادامه بازی‌ها، مردم در شهرهای مختلف ایران با آمدن به خیابان از این شکست ابراز شادمانی کردند....